Szkolenia

 

Inwestowanie w rozwój kompetencyjny i poszerzanie wiedzy są zawsze wartością dodatnią. Naszą ofertę kierujemy do zarządów, kadry menadżerskiej, pracowników i osób prywatnych. Podczas prowadzonych szkoleń bazujemy na przekazaniu wiedzy teoretycznej, jak i tej praktycznej, popartej autentycznymi przykładami i studium przypadku. Bazujemy na doświadczeniu i zdobytej wiedzy zawodowej naszych trenerów. Szkolenia przeprowadzamy w siedzibie Klienta lub kompleksowo przez nas zorganizowane – zewnętrzne.

Oferujemy:

  • szkolenia medialne
  • szkolenia z wystąpień publicznych
  • szkolenia z sytuacji kryzysowych
  • szkolenia z Public Relations
  • komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna w aspekcie cyber security