Public Affairs

 

Nie lobbujemy. Przedstawiamy, doradzamy, argumentujemy i realizujemy działania wspierające naszych klientów w dotarciu, uzyskaniu akceptacji oraz przychylności i zrozumienia przez kluczowych odbiorców docelowych; polityków, decydentów, społeczeństwa. Działamy zgodnie z poszanowaniem prawa i etyką. Szanujemy i uwzględniamy w naszych działaniach kwestie kulturowe i religijne. Przestrzegamy zasad poufności.