Media Relations

 

Pełnimy funkcje rzeczników prasowych, budujemy narracje, prowadzimy biura prasowe, tworzymy materiały i odpowiadamy za ich dystrybucję.

Wieloletnia zawodowa współpraca z dziennikarzami mediów ogólnopolskich, ale także lokalnych, branżowych i specjalistycznych, pozwala nam swobodnie i profesjonalnie poruszać się w tym środowisku.

Jak działamy i co oferujemy?

  • określamy grupy docelowe dla przekazu oraz dobieramy odpowiednie kanały komunikacji
  • przygotowujemy i sprawnie wdrażamy długoterminowe strategie komunikacyjne
  • opracowujemy artykuły i informacje prasowe
  • zarządzamy relacjami z mediami
  • organizujemy wywiady prasowe i telewizyjne
  • organizujemy konferencje i briefingi prasowe
  • organizujemy wysyłki prasowe (media pack)
  • wdrażamy i prowadzimy wirtualne biura prasowe

 

Współpracujemy z mediami, wydawnictwami krajowymi i zagranicznymi oraz niezależnymi dziennikarzami opiniotwórczymi.