Komunikacja Kryzysowa

 

Jedną z naszych kluczowych kompetencji jest komunikacja kryzysowa. Doskonale znamy mechanizmy funkcjonowania instytucji oraz podmiotów państwowych, w tym formacji podległych MSWiA, Ministerstwu Obrony Narodowej, Ministerstwu Sprawiedliwości oraz korporacji i firm cywilnego sektora prywatnego. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu działań i opracowywaniu komunikacji kryzysowej dla klientów z obszaru spółek Skarbu Państwa oraz korporacji międzynarodowych.
    
Wiemy, jak bardzo kryzys wizerunkowy może negatywnie wpłynąć na postrzeganie marki, organizacji, jej zarządu i pracowników. W dzisiejszej rzeczywistości to głównie cyberprzestrzeń staje się jednym z kluczowych pól aktywności firm. Fake newsy, deepfake, wycieki danych czy hejt mediach społecznościowych oraz szeroko pojęta cyberprzestępczość, to obecna rzeczywistość, która najdotkliwiej i najszybciej dotyka organizacje oraz jej przedstawicieli, niejednokrotnie powodując straty wizerunkowe.

Reagujemy błyskawicznie i dyskretnie.

Oferujemy:

  • doradztwo w zakresie komunikacji kryzysowej, wsparcie sztabów kryzysowych
  • strategie zarządzania sytuacjami kryzysowymi
  • strategie działań tonujących – po sytuacji kryzysowej
  • opracowanie manuala kryzysowego
  • opracowanie Q&A
  • monitoring mediów i social mediów - analiza aktualnej sytuacji
  • oświadczenia dla mediów
  • kontakt z mediami w trakcie sytuacji kryzysowych
  • oświadczenia dla pracowników, partnerów biznesowych, interesariuszy