Komunikacja Korporacyjna

 

Prowadzenie dialogu z otoczeniem biznesowym i społecznym, buduje reputację marki. Oferujemy kompleksową obsługę zarówno w obszarze komunikacji korporacyjnej zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Doradzamy managerom i wspieramy zarządy w procesach komunikacji zmiany, rekomendujemy działania przy incydentach i sytuacjach kryzysowych.

W ramach prowadzonych działań:

  • określamy kluczowe dla organizacji cele i przesłania komunikacyjne
  • tworzymy strategie
  • analizujemy i określamy grupy docelowe
  • implementujemy wytyczne komunikacji globalnej do lokalnych przedstawicielstw  firm
  • dobieramy i rekomendujemy narzędzia komunikacji
  • pozycjonujemy ekspertów w mediach oraz podczas wydarzeń branżowych
  • współpracujemy z mediami i wydawnictwami
  • tworzymy dedykowane bazy mediów
  • opracowujemy newslettery i wydawnictwa zewnętrzne/wewnętrzne etc.
  • przeprowadzamy audyty komunikacji